Skarmyrakvartalet, Moss

I sentrum i Moss er Betongbyg Eiendom AS, med AS Betongbygg som entreprenør, i gang med siste byggetrinn i Skarmyrakvartalet. Dette byggetrinnet inneholder i alt 44 selveierleiligheter. Det er Krogsveen i Moss som står for salget og som man kan kontakte dersom man er interessert.

Byggherre: Betongbygg Eiendom AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjekttype: Leiligheter
Prosjektstatus: Pågår
Prosjektstart: 2023

 

Skarmyrakvartalet består i alt av 5 bygg som i alt inneholder 105 leiligheter.  

Pikeskolen og Vogtsgate 13, Fridtjof Nansens gate 7- 9 og Løkkagata 10 er ferdigstilt.

Vi er i gang med siste byggetrinn som er bygg B (Fridtjof Nansens gate 3 og 5) som inneholder 32 selveierleiligheter, samt 2 byhus i Løkkegata (8 A og B) som inneholder 12 leiligheter.

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner