Utgraving av byggegrop

Publisert 13.06.2016

Utgraving av byggegrop er godt igang og vi støper magerbetong som grunnlag for videre arbeider med stålkjernepeler, armering etc.

Legg merke til dimensjoner på avstiving av spunten...

Umbraco CMS fra MarkedsPartner