Mer

Vi ivaretar lokalentreprenørens fordeler både overfor byggherre og de ansatte

AS Betongbygg har bygget opp den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjekter etter alle typer entrepriseformer, alle typer bygg, i alle prosjektfaser og alle byggemetoder.

Våre ansatte har en lengre erfaring innen byggebransjen enn AS Betongbyggs historie. Derfor har vi kunnet opprette egne avdelinger innen alle faggrupper som mur-, puss- og flisarbeider, tømrer og snekkerarbeider, grunn og betongarbeider samt rehabiliteringsarbeider. AS Betongbygg har bygget opp den kompetanse og erfaring som må til for å kunne gjennomføre prosjekter etter alle typer entrepriseformer, alle typer bygg, i alle prosjektfaser og alle byggemetoder.

Hovedentreprise

Hovedentreprise er en entrepriseform hvor alle bygningsmessige arbeider er samlet hos én entreprenør. Byggherren vil her i tillegg opprette kontrakter med de prosjekterende og de tekniske entreprenører i tillegg til hovedentreprenørens kontrakt.

Totalentreprise

Ved denne entrepriseform slutter byggherren/entreprenøren kun en kontrakt som omfatter så vel prosjektering som utførelse. Byggherren har minimalisert sin risiko og sitt ansvar, og dermed mindre koordinerings- og kontrollbehov.

Generalentreprise

Ved generalentreprise slutter byggherren/entreprenøren en kontrakt som dekker så vel de bygningsmessige som tekniske anlegg ved prosjektering. Prosjektering inngår ikke i entreprenørens kontrakt, og må ivaretas med separate kontrakter/avtaler.

Betongbygg-gruppen

Etablert: 26. januar 1981
Aksjekapital: 5,750 mNOK
Omsetning 2015: 312,0 mNOK
Resultat 2015: 38,8 mNOK
Egenkapital: 211,6 mNOK
Egenkapitalandel: 44%
Antall ansatte: 75
Daglig leder: Arne Christian Skard
Umbraco CMS fra MarkedsPartner