Skarmyra, Moss

Publisert 25.01.2021

 

 

Kjelleren for byggetrinn 1 er ferdig støpt og rivning av siste dekkeforskaling er snart ferdig.

Tilbakefylling mot kjeller pågår for fult og grytetekking av dekke over kjeller mellom byggene starter denne uke.

Vegger i plan 1 forskales, armeres og støpes fortløpende og det vil ikke ta lang tid før vi begynner med reis for neste dekke.

Vi har vært forholdsvis heldige med vinteren hittil og ikke vært plaget av for mye snø. Håper det fortsetter... 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner