Edwin Ruuds Hospital, Mysen

Tilbygg med 25 pasientrom og rehabilitering av eksisterende bygg ved Edwin Ruuds Hospital i Mysen.

Byggherre: Østfold Fylkeskommune Distriktspsykiatrisk Sektor
Entrepriseform: Hovedentreprise
Prosjekttype: Rehablitering, Næringsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2001
Prosjektslutt: 2002

Prosjektet består av et tilbygg i to etasjer i tillegg til kjeller, samt ombygging av eksisterende bygg. Tilbygget vil inneholde en døgnavdelig med i alt 24 pasientrom (enkeltrom) og diverse felles oppholdsrom og betjeningsrom. I det eksisterende bygget ble det utført rehabilitering/ombygging av pasientrom m.m. Samlet gulvareal på tilbygg/ombygging er på ca 3.500 m2. Tilbygget er utført i plasstøpt betong og fasaden er forblendet med teglstein, tilsvarende eksisterende byggemasse.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner