Hansa Borg Bryggerier ASA, Sarpsborg

Tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Byggherre: Hansa Borg Bryggerier ASA
Prosjekttype: Næringsbygg, Rehablitering
Prosjektstatus: Pågår

Prosjektet gikk ut på å oppføre nytt bygg for lagertanker for øl og rehabilitering av arealer i tilstøtende bygg. Lagerrommet består av plate på mark, bærede stålkonstruksjon kledd med promisolkassetter og selvbærende stålplater. Gjærbehandlingsrommet består av plate på mark, bærende vegger i leca og tilsvarende tak som på lagerrom. Fasaden er forblendet opp til ca 2 meters høyde, og gulv og vegger i gjærrommet er flislagt.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner