Metodistkirken, Sarpsborg

Byggherre: Metodistkriken i Sarpsborg
Entrepriseform: Hovedentreprise
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 1993
Prosjektslutt: 1994

Bygget er utført med bærende betongkonstruksjoner som er forblendet med tegl. Takverket er utført i limtre/trekonstruksjoner. Taktekkingen er utført som båndtekking.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner