Porsnes Skole, Halden

Utbygging av Porsnes Skole i Halden.

Byggherre: Østfold Fylkeskommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Prosjekttype: Næringsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 1995
Prosjektslutt: 1996

Prosjektet gikk ut på å bygge 2 separate tilbygg(sveisehall og undervisningsbygg) samt omgjøringsarbeider i eksisterende bygg.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner