Råde Mølle, Råde

Lager og verksted  i Råde.

Byggherre: Råde Mølle og Kornsilo AS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2003
Prosjektslutt: 2003

Bygget er oppført i to etasjer, hvor underetasjen består av et lager på 600 m2 og et verksted på 150 m2, mens første etasje rommer et lager på 1.500 m2. Bygget er fundamenter på spissbærende peler, og veggene i underetasjen er utført med plasstøpt betong. Gulvet i kjelleren er utført i betong, mens dekke i første etasje er utført med  DT-elementer. Vegger i første etasje er en kombinasjon av stål og betongelementer, og taket er utført som en stålkonstruksjon.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner