Rabekkporten BRL, Moss

Bygget består av 41 leiligheter og næringslokaler, samt en parkeringskjeller.

Byggherre: Ideco AS / Betongbygg Eiendom AS
Prosjekttype: Leiligheter, Forretningsbygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2012
Prosjektslutt: 2013

Bygget er på totalt ca 7.700 m2, fordelt på 5 etasjer. Næringslokaler i 1.etasje og 41 leiligheter i 2-4 etasje + parkeringskjeller. Byggets fundament er på betongpeler med bæresystem i plasstøpte betongvegger og - dekker. Fasadematerialet er en kombinasjon av puss, teglforblending og plastkledning. Vegger på balkongene er kledd i trepanel. Bygget er plassert inntil en eksistrende Kiwi butikk som vi overleverte i 2010. Taket på butikken er på ca 2.000 m2 og er en del av uteanlegget for boligene.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner