Weberg, Fredrikstad

Kontor og produksjonsbygg for Weberg  Eiendom AS.

Byggherre: Weberg Eiendom AS
Prosjekttype: Industribygg
Prosjektstatus: Fullført
Prosjektstart: 2006
Prosjektslutt: 2006

Bygget består av 360 kvadratmeter kontor og garderobe, mens produksjonrom utgjør ca 1.900 m2. Bygget er direktefundamentert med betongplate, og med stål og huldekker som øvrig konstruksjon. Alle utvendige, og til dels innvendige, vegger er sandwichelementer.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner