← Om oss Mer

Vi dekker alle faser

Vi har egne ansatte innenfor administrasjon, betongfag, murerfag, tømmerfag samt kran og dagmenn - totalt ca 75 ansatte.

AS Betongbygg har bygget opp den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjekter etter alle typer entrepriseformer, alle typer bygg, i alle prosjektfaser og alle byggemetoder.

Regulering

Betongbygg tar på seg rollen som prosesstyrer og koordinerer reguleringsarkitekt og andre rådgivere som er nødvendig i denne fasen. Videre deltar vi også i prosessen og møte med kommunens planavdeling.

Utvikling

I denne fasen bidrar vi med vår kunnskap for å utvikle et prosjekt som ivaretar kundens krav til planløsninger, arkitektur, kostnadseffektivt, riktige løsninger og kvaliteter. Denne fasen ender ofte ut i et utarbeidet skisse- eller forprosjekt.

Prosjektering

I denne fasen jobber vi tett med alle prosjektets rådgivere for å lage et produksjonsgrunnlag/ arbeidstegninger for prosjektet. Dette som grunnlag for alle bygningsfag, tekniske fag og innkjøp/leveranser. 

Kalkulering

Med grunnlag i det tegningsunderlaget og beskrivelser som finnes kan vi kalkulere prosjektkostnaden. Det er viktig å ha en detaljert kalkyle slik at de som styre prosjektet har grunnlag for å ta de riktige beslutningene. I denne fasen er det naturlig å forspørre på pris på tekniske fag, og øvrige leveranser for å få en komplett oversikt over prosjektkostnaden. 

Søknad

Vi har sentral ansvarsrett for bygging av de fleste typer bygg. Vi har også sentral ansvarsrett for søkerfunksjonen, således blir vi i mange tilfeller også bindeleddet mellom byggeplass og byggesaksavdelingen i kommunen vi jobber i.

Gjennomføring

Betongbygg har kunnskap og resurser til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi driver litt annerledes enn mange av de entreprenørene vi konkurrerer med. Vi er av den gode, gamle entreprenøren som har egen ansatte og eier mye av vårt eget utstyr. Det gir oss fleksibilitet og fokus på kvalitet i alle ledd.

Kundeoppfølging

Vi ønsker ikke alle det samme. Dette tar Betongbygg konsekvensen av. Tidlig i prosessen inviterer vi våre kunder til å ta del i de mange muligheter som gjør at du kan sette ditt preg på din leilighet. Det finnes mange valg og muligheter å ta stilling til, og Betongbygg har erfaringen og systemene som skal til for at dine valg skal bli godt ivaretatt. Vi har en egen kundeansvarlig som følger deg gjennom hele prosessen.

Etterarbeider

Vi tør å påstå at ingen prosjekter er uten etterarbeider. Det er derfor viktig å velge en entreprenør som stiller opp også etter at bygget er overlevert. Vi er en lokal entreprenør og lever av vårt gode navn og rykte. Vårt beste skussmål er at fornøyde kunder anbefaler oss videre, det gjør de ikke dersom vi ikke stiller opp i hele prosessen, også i eventuelle etterarbeider.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner